ASSESSMENTS

MENTORING

DOCUMENTEN

COMPETENTIES

ASSESSMENTS

MENTORING

DOCUMENTEN

COMPETENTIES

ASSESSMENTS

MENTORING

DOCUMENTEN

COMPETENTIES

ASSESSMENTS

MENTORING

DOCUMENTEN

COMPETENTIES

ASSESSMENTS

MENTORING

DOCUMENTEN

COMPETENTIES

Mijn Mentors

Mijn Mentees

Mijn Mentors

Mijn Mentees

MIJN PROFIEL

Naam

John Reese

Sociale communicatiestijl (SCS)

Controlling

Over mij

Entrepreneur die graag uitgedaagd wordt.

E-mailadres:

J.Reese@gmail.com

Myers-BRiggs type indicator (MBTI)

ENTP

Wijzigen

EVALUATOREN

ASSESSMENTS

u87_start u87_end u87_line

Harold Finch

Caroline Turing

John Reese

Joss Carter

Lionel Fusco

Algemeen

Rapport

Kies je competenties

Selecteer hieronder op welke competenties je, je collega's wilt helpen en op welke competenties je hulp wilt van je collega's. Erzijn een aantal categorieën zichtbaar waaronder competenties vallen. Indien je al een assessment gedaan hebt, kun je deze vinden in de verschillende categorieën. Je kunt ook zelf competenties toevoegen.

+ Competentie toevoegen

Markt

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Kan kansen omzetten in opdrachten

Luisteren naar de mentee

Doorzetten, ook bij tegenslag

Markt

Organisatie

Organisatie

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Complexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekken

Invloed en sturing uitoefenen

Markt

Markt

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Kan kanzen omzetten in opdrachten

Luisteren naar de mentee

Doorzetten, ook bij tegenslag

Organisatie

Verkopen

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Complexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekken

Invloed en sturing uitoefenen

IK WIL ANDEREN HELPEN

IK WIL GROEIEN

Sorteer op

Markt

Markt

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Organisatie

Organisatie

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

COMPETENTIES

Aan de slag met leren van elkaar

Op deze pagina ga je echt aan de slag als mentor of als mentee. Bij Mijn Mentors kies je eerst een competentie waarop je wilt groeien. Het Metro platform vindt automatisch de juiste mentoren voor jou. Kies dan een mentor uit om met je aan de slag te gaan. Bij Mijn Mentees zie je de verzoeken binnen komen van mensen die graag jouw hulp willen. Heel veel succes.

(Uitgenodigd)

MOGELIJKE MENTORS

Lionel Fusco (8.6/10)

Veel praktijk ervaring

Uitnodigen

Lionel Fusco

E-mailadres

L.Fusco@gmail.com

Persoonlijk bericht

Versturen

Uitnodiging

u346_start u346_end u346_line
u347_start u347_end u347_line

MIJN MENTOR

Harold Finch (9.0/10)

Helpt graag anderen, en ondersteunt waar nodig

iGROW

Markt

Markt

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Commercieel (7.5/10)

Luisteren (8.0/10)

Volhoudend (6.7/10)

Organisatie

Organisatie

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

Analyseren (5/10)

Leidinggeven/Leiderschap (7/10)

COMPETENTIES

Aan de slag met leren van elkaar

Op deze pagina ga je echt aan de slag als mentor of als mentee. Bij Mijn Mentors kies je eerst een competentie waarop je wilt groeien. Het Metro platform vindt automatisch de juiste mentoren voor jou. Kies dan een mentor uit om met je aan de slag te gaan. Bij Mijn Mentees zie je de verzoeken binnen komen van mensen die graag jouw hulp willen. Heel veel succes.

MOGELIJKE MENTORS

Lionel Fusco (8.6/10)

Veel praktijk ervaring

(Uitgenodigd)

Uitnodigen

Lionel Fusco

E-mailadres

L.Fusco@gmail.com

Persoonlijk bericht

Versturen

Uitnodiging

u462_start u462_end u462_line
u463_start u463_end u463_line

MIJN MENTOR

Harold Finch (9.0/10)

Helpt graag anderen, en ondersteunt waar nodig

iGROW

DOCUMENTEN

u477_start u477_end u477_line

Document toevoegen

U heeft geen documenten

360 Competentie-assessment leerkrachten LA

INLEIDING COMPETENTIEVRAGENLIJST LEERKRACHTEN BASISONDERWIJS

Best John Reese,

 

Dit rapport is tot standgekomen op basis van de antwoorden van de door u aangegeven respondenten. Tevens zijn uw antwoorden op dezelfde vragenlijst verwerkt zodat u kunt zien hoe deze verhouden ten opzichte van het beeld wat anderen van u hebben. De informatie in deze rapporage kunt u gebruiken om - in gesprek met uw leidinggevende - persoonlijke keuzes te maken voor uw professionele ontwikkeling. Heel veel succes.

 

Hartelijke groeten,

 

 

Gerard Dekkers

 

Directeur Metro Mentoring Platform

i

G

R

O

W

+

Ik

u513_start u513_end u513_line

Competentie

Volhoudend

ik

Sociale communicatiestijl (SCS)

Myers-Briggs type indicator (MBTI)

Controlling

ENTP

Sociale communicatiestijl (SCS)

Myers-Briggs type indicator (MBTI)

Controlling

ENFJ

Jouw mentor

Harold Finch

Hoe te communiceren

• Denk na over jouw communicatiestijl en je MBTI  profiel en laat dit nog even goed inzinken

• Wat is je karrenspoor en zit je er vol in? Of moet je nog wat aanpasen aan je gedrag?

• Leef je je persoonlijke voorkeuren (MBTI) en wat voor effect zou dit hebben op je omgeving? Zijn ze iets anders van je gewend

• Realiseer je je eigen psychologische basisbehoefte? En wat dit voor effect heeft op je omgeving als je het hieraan gekoppelde gedrag in de praktijk breng?

• Heb je je typekaartje bij de hand met betrekking tot de verschillende sociale stijlen?

• Realiseer je je nog dat informatie, Interactie en Inspiratie in lijn liggen met het TRUST building model?

• Herinner je je nog dat informatie, Interactie en Inspiratie in lijn liggen met het TRUST building model?

• Weet dat je er niet alleen voor staat, en dat je vrienden en collega's je kunnen helpen op jouw eigen WEG (MY WAY)?

i

G

R

O

W

+

Goal

u579_start u579_end u579_line

Competentie

Volhoudend

Hoeveel tijd heb je aan de Goal fase besteed?

Belangrijk in deze fase is de omschrijving van je doel. Probeer je doel zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) mogelijk te omschrijven. Zorg ervoor dat je samen met je mentor tot een heldere omschrijving komt en je goede afspraken maakt met elkaar over de mentoringperiode

Titel

Beschrijving

Schrijf een reactie

Maak je doel S.M.A.R.T.

Beschrijf hier op een SMART wijze je doel

Schrijf een reactie

Opslaan

u651_start u651_end u651_line

u658_start u658_end u658_line

• Is het doel wat je nu in je hoofd hebt hetgene waar je het eerste aan wil gaan werken?

• Het competentieassessment is een eerste trigger om een keuze te maken. Ben je gemotiveerd om aan het doel te werken waar je nu voor kiest.

Om een doel specifiek te maken stellen we de W-vragen:

 

• Wat willen we bereiken?

• Wie is er bij betrokken?

• Waar gaat het gebeuren?

• Wanneer gebeurt het?

• Waarom willen we het bereiken?

De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen.

De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht.

Vragen zijn daarbij:

 

• Is het voor jezelf haalbaar?

• Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen?

• Is het actiegericht en leidend tot resultaat? LET OP: het gaat niet om de acties zelf maar om het resultaat

Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging? Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ok niet te moeilijk. Vragen zijn:

 

• Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen?

• Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag?

• Staan de inspanningen in relatie met het resultaat?

Een goed doel moet minimaal één datum hebben. Vaak worden meerdere data genoemd zoals start- eind- en tussendata.

i

G

R

O

W

+

Reality

u711_start u711_end u711_line

Competentie

Volhoudend

Hoeveel tijd heb je aan de Reality fase besteed?

Opslaan

In deze fase is de opdracht om alle aspecten op te schrijven die in de praktijk geralateerd zijn aan het doel wat je gesteld hebt. Probeer zo precies mogelijk te zijn in de beschrijvingen. Je mentor zal je helpen met gerichte vragen om al deze aspecten helder te krijgen voor jezelf. Praat er ook over met collega's en vrienden

Hoe ver sta je van jouw doel

Aspecten

Beschrijf in detail alle aspecten rondom je gestelde doel.

Titel

Beschrijving

Schrijf een reactie

u760_start u760_end u760_line

Voeg een aspect toe

Titel

Beschrijving

Schrijf een reactie

Welke aspecten zijn van invloed op je gekozen doel?

Wat zijn de onderliggende redenen waarom je dit doel nog niet bereikt hebt?

Denk aan je gekozen doel. Wat is dan het eerste wat bij je op komt?

Wat zijn je gevoelens als je aan dit doel denkt?

Welke belemmeringen zie je om het gekozen doel te bereiken?

Lukte het alijd niet om je gekozen doel te laten zien in de praktijk of ging het soms wel goed?

Doel

Volhoudend

i

G

R

O

W

+

u809_start u809_end u809_line

Options

Competentie

Volhoudend

Hoeveel tijd heb je aan de Options fase besteed?

Opslaan

In deze fase ga je samen met je mentor onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om het door jou gestelde doel te bereiken. Laat je in eerste instantie niet beperken door de initiële haalbaarheid van de verschillende opties. Ook hier weer zo volledig mogelijk zijn en de plussen en minnen doorspreken en opschrijven.

Opties

Titel

Beschrijving

u849_start u849_end u849_line

Beschrijf alle opties waarmee je jouw doel kan bereiken.

Voeg een optie toe

Titel

Beschrijving

Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

• Denk aan alle mogelijke opties, zonder van te voren je af te vragen of het haalbaar is.

• Brainstorm met jezelf en daarna met je mentor. Denk zo vrij mogelijk.

• De opties voor oplossingen om je doel te bereiken kunnen klein en/of groot zijn. Alle varianten zijn goed.

• Wat de voor- en nadelen van de verschillende opties?

• Welke factoren wil je gebruiken om de opties tegen elkaar af te wegen?

• Wat zou je doen als niets je tegenhield?

Doel

Volhoudend

i

G

R

O

W

+

Ways

u908_start u908_end u908_line

Competentie

Volhoudend

Hoeveel tijd heb je aan de Ways fase besteed?

Opslaan

In deze fase neem je een besluit met welke optie voor jou het meest valide is. Tevens werk je deze optie, om te doen, in detail uit met alle aspecten die erbij horen. Je bespreekt met je mentor hoe je dit echt in de praktijk gaat aanpakken en wanneer je elkaar weer ontmoet om ervaringen uit de praktijk te delen en bij te sturen.

Kies jouw Opties

En beschrijf hoe je er aan gaat werken.

Schrijf een reactie

u950_start u950_end u950_line

• Welke optie kies je om in de praktijk uit te voeren?

• Welke concrete stappen ga je zetten om de gekozen optie uit te voeren?

• Hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit voeren

• Wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn?

• Denk concreet na hoe je mentor of je omgeving je kan helpen?

• Welke belemmeringen zal je moeten overwinnen hoe ga je dit doen

• Hoe dicht gaat deze optie je brengen bij je doel? Doe tussenevaluaties in je iGROW slide-bar en deel dit met je mentor

Schrijf een reactie

u974_start u974_end u974_line

Doel

Volhoudend

i

G

R

O

W

+

Evaluatie

u1000_start u1000_end u1000_line

Competentie

Volhoudend

Hoeveel tijd heb je aan de Evaluatie fase besteed?

Opslaan

Je hebt nu zo goed als je kunt je doel bereikt. Wil je nog een andere optie inzetten om nog dichter bij je doel te komen, of ben je tevreden? Schrijf in een aantal krachtige zinnen op hoe je het proces ervaren hebt en wat je geleerd hebt. Het gaat hier zowel om de inhoud als om hoe je het aangepakt hebt. Wees wel zo compleet mogelijk! Laat iemand in je omgeving je evaluatie lezen voordat je deze definitief afsluit. Bijvoorbeeld je partner of een goede vreind of vriendin.

Hoe ver sta je van jouw doel

Mijn evaluatie

iGROW beëindigen

u1038_start u1038_end u1038_line

Totale tijd besteed aan iGROW

0u  0m

• Ben je voldoende bij je doel? Of wil je nog een optie inzetten?

• Wat heb je geleerd van dit iGROW traject?

• Heb je je kennis van MBTI en de sociale communicatiestijlen goed kunnen inzetten

• Wat zou je de volgende keer anders doen?

• Welke fase zou je uitgebreider of minder uitgebreid aanpakken?

Doel

Volhoudend

Wegen

Mijn mentor

u1065_start u1065_end u1065_line

Uitloggen

John

Hier ziet u de homepage van het Metro Mentoring Platform waar u uw profiel ziet

 

Ga maar door naar Assessments

Hier bent u bij de assessment die u normaal gesproken als eerste doet. Hier kunt u de evaluatoren zien die u zelf heeft uitgenodigd en wat het resultaat daarvan is bij  Rapport

Hier ziet u de resultaten van de assessment over u met uw scores en die uw vrienden, familie of collega's .

Ga vervolgens maar door naar Competenties

Hier kunt u een keuze maken in welke competenties u wilt groeien en/of andere helpen.

Vink maar luisteren en volhoudend aan. U kunt daarna doorgaan naar Mentoring

Hier kunt u een mentor uitnodigen om vervolgens een iGROW te starten.

 

Ga maar naar Luisteren, onder het kopje Markt, om een mentor uit te nodigen.

 

Hier kunt u een mentor uitnodigen om uw mentor te zijn voor een competentie.

 

U kunt daarna naar

Volhoudend gaan

Hier kunt u een iGROW starten, om de competentie ontwikkeling te beginnen.

 

Ga maar door naar iGROW

Hier kunt u uw iGROW invullen om uw competentie ontwikkeling te starten

Klik maar op de iGROW aan de linkerzijde om er door heen te lopen en probeer gerust velden in te vullen.

Dit was de demo van het Metro Mentoring Platform. Kijk gerust nog even verder rond!

Hier kunt u uw documenten uploaden die dan ook door andere indien gewenst gezien kunnen worden. Denk hier bijvoorbeeld ook aan certificaten.